Ολοκληρωμένη ενημέρωση, για την καλύτερη εκμετάλλευση των ανθοφοριών

Μελισσοκομική ζυγαριά

Η χρήση της μελισσοκομικής ζυγαριάς, βοηθά τον μελισσοκόμο να είναι ενημερωμένος για τη δυναμική μιας περιοχής. Έτσι αφήνοντας την κυψέλη που φέρει τη ζυγαριά σε μια συγκεκριμένη περιοχή, αντιλαμβάνεται από τις αυξομοιώσεις του βάρους αν πρέπει να μεταφέρει και το υπόλοιπο μελισσοκομείο του εκεί ή όχι.

Έτσι τα παραγωγικά μελίσσια βρίσκονται πάντα σε περιοχές σημαντικής δυναμικής και όχι στην αναμονή.


Μελισσοκομική ζυγαριά

Comments are closed.