Πελατες

Ενδεικτικό, ήδη υπάρχον πελατολόγιο:

Μελισσοκομική ζυγαριά bees scale

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)

Μελισσοκομική ζυγαριά bees scale
Άγρια Μέλισσα (Ευάγγελος Στεφανής) – Λαμία

μελισσοκοσμος
Μelissocosmos
Μελισσοκομική ζυγαριά bees scale
Κόκκινη Μέλισσα (Θεοδόσης Κατσαρός) – Βόλος

Ευάγγελος Καλατζής – Λάρισα

Ευάγγελος Σαρδίνας – Άρτα

Χρήστος Κογκαλίδης – Θεσσαλονίκη (1ος χρήστης το έτος 2009)

Comments are closed.