Μέτρηση βάρους

Οι αυξομειώσεις του βάρους της κυψέλης που φέρει τη ζυγαριά bees scale, καταγράφονται με ελάχιστη απόκλιση από την πραγματικότητα, χάρη στο αξιόπιστο σύστημα ζύγισης που διαθέτει η συσκευή.

Mελισσοκομική ζυγαριά

Οι  αυξομειώσεις του  βάρους της  κυψέλης  που  φέρει τη  ζυγαριά  bees  scale,  καταγράφονται  με ελάχιστη απόκλιση από την πραγματικότητα,  χάρη στο αξιόπιστο σύστημα ζύγισης που διαθέτει η  συσκευή. Η  ζυγαριά  είναι  κατασκευασμένη  με τις  αυστηρότερες τεχνικές προδιαγραφές  προκειμένου  να  αντέχει  στο  χρόνο,  παρέχοντας  αξιόπιστα  και  ασφαλή  αποτελέσματα  με  απόκλιση  +  ­  είκοσι  γραμμάρια (20 gr),  παρά τη  δεχόμενη συνεχή πίεση από το βάρος της κυψέλης.  Αντιθέτως,  οι  απλές  ζυγαριές  του  εμπορίου,  οι  οποίες  απευθύνονται  σε  οικιακούς  χρήστες,  αντέχουν  περιστασιακή πίεση,  μόνο κατά τη στιγμή της ζύγισης.

Μελισσοκομική ζυγαριάΜελισσοκομική ζυγαριά
Μελισσοκομική ζυγαριά