Χρήστος Κογκαλίδης – Θεσσαλονίκη (1ος χρήστης το έτος 2009)